Стратегічне планування

Стратегічне планування — це систематичний процес визначення напрямку розвитку організації, планування і прогнозування діяльності на майбутнє. Продуктом цього процесу є Стратегічний план — узагальнена довгострокова програма досягнення організацією поставлених цілей. Результатом впровадження Стратегічного плану має стати розвиток організації, підвищення її життєстійкості, розширення сфер діяльності та переліку послуг, що надаються.

Процес стратегічного планування передбачає залучення до спільної роботи всіх зацікавлених членів. Стратегічне планування, як спільна праця всіх зацікавлених членів організації, сприяє усвідомленню їх ролі, встановленню взаєморозуміння, спільності поглядів на цінності та базові принципи.

Процес стратегічного планування передбачає визначення майбутнього організації. Учасники стратегічного планування шляхом обговорення формулюють Бачення, починають жити цим майбутнім, прикладати власні зусилля для його досягнення. Підчас стратегічного планування його учасники формулюють конкретні цілі і вносять свій внесок в процес визначення мети — постановки цілей, з різним терміном реалізації, і вибору засобів для їх досягнення. Цілі забезпечують організації відчуття напрямку. Завдяки цілепокладання члени організації отримують істотне джерело мотивації, яка допомагає їм долати неминуче з’являються перешкоди.

Стратегічні цілі повинні визначати подальші плани і дії організації. Кожне наступне рішення має спиратися на прийняту Стратегію і служити її реалізації. Виразно сформульована, виміряна мета з конкретним терміном реалізації стає нормою ефективності, яка дозволяє керівникам оцінювати досягнення, тому цілі є істотним елементом контролю.

І, нарешті, Стратегічний план розвитку — це інструмент вирішення виключно тих завдань, які підтримуються всією організацією.

Завантажити повний документ:

Стратегічний план 26.05.2016