Договір про надання гранту №57-GF-19-А від 01.01.2019р. Був реалізований  за підтримки Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Період виконання 01.01.2019р. – 31.12.2019р.

Діяльність проводилася в м. Миколаїві.

Напрям – 01А. Профілактика ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків

Мета проекту – зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції на території Миколаївської області шляхом проведення комплексу заходів зі зменшення ризику інфікування ВІЛ, гепатитом С, іншими захворюваннями, які передаються через кров та туберкульоз серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), а також розширення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків (опіатів, стимуляторів, наркотиків виготовлених на основі лікарських речовин, тощо) профілактичними програмами через пункт обміну шприців(ПУНКТ ОБМІНУ ШПРИЦІВ), відділення служби пробації, аптечну мережу.

Основні отримувачі послуг  – споживачі ін’єкційних наркотиків Миколаївської області та їх партнери.

Основні завдання:

-Надання комплексних профілактичних послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків шляхом організації роботи щодо профілактики ВІЛ-інфекції та інших інфекцій на базі пункту обміну шприців, відділення служби пробації, аптек в м. Миколаїв та Миколаївській області.

-Покращення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до обстежень, лікування, підтримки.

-Покращення розуміння клієнтів щодо більш безпечної поведінки.

В рамках проекту споживачі наркотиків отримували стерильний інструментарій, засоби особистого захисту, літературу, також  консультацію соціального працівника. Окрім цього клієнти проходили асистоване соціальним працівником тестування на ВІЛ та гепатит С, скринінгове опитування на раннє виявлення туберкульозу. У випадку отримання позитивного результату на ВІЛ, клієнтам надавалася допомога в супроводженні до обліку у СНІД-центрі та отримані підтримуючої терапії за потребою. Існують 2 групи самодопомоги та творчої терапії.

Профілактичні послуги на пунктах обміну/видачі шприців (ПОШ), у відділенні служби пробації та 2 аптеках.

 

Напрям 2А. Кейс-менеджмент/лікування за підтримки спільнот.

 Мета (завдання) компоненту:

Забезпечення соціального супроводу (кейс-менеджменту) з метою взяття під медичний нагляд та передачі в проект ДІП для якомога швидкого початку АРТ для ВІЛ-позитивних ЛВІН.

 

Географія діяльності  (надайте перелік назв населених пунктів, на території яких будуть надаватись послуги за компонентом): м. Миколаїв

 

Цільова група:  ВІЛ-позитивні ЛВІН, які отримали позитивний результат швидкого тесту на ВІЛ під час асистованого тестування або були зареєстрованим у лабораторній базі центру СНІДу як серопозитивна особа на ВІЛ, але не з’являвся більше шести місяців для встановлення на Диспансерний облік або стояв на Диспансерному обліку як ВІЛ-інфікований,  але не відвідував більше шести місяців лікаря та не проходив обстежень (вірусне навантаження, CD4 і т.п.), не отримував АРТ, а також не є клієнтом проектів із догляду та підтримки. Планується охопити 19 ВІЛ-позитивних ЛВІН протягом проекту.

 

 Напрям 16А.Підтримка співтовариств для забезпечення активного виявлення випадків туберкульозу шляхом розширення доступу до якісної діагностики серед бездомних та колишніх ув’язнених.

  1. Мета (завдання) компоненту:

Виявлення випадків ТБ/РТБ за підтримки соціального/аутріч працівника серед найбільш незахищених вразливих груп населення орієнтоване на налагодження універсального доступу до своєчасної  якісної та орієнтованої на потреби людини системи діагностики та лікування випадків ТБ/МРТБ.

Географія діяльності : м. Миколаїв

Завдання:

Налагодження контакту з 1000 клієнтами – бездомними, звільненими з місць позбавлення волі протягом 2-х років, залучення до опитування за скринінговою анкетою з симптомами «кашель».

Організація процесу сбіру мокротиння клієнтів з симптомом «кашель» та доставка зразків до обласного протитуберкульозного диспансеру з метою проведення дослідження молекулярно – генетичним методом за допомогою  GeneXpert.

Супровід клієнтів до лікувального закладу у випадку виявлення ТБ. 

Напрям –22А. Покращення виявлення випадків туберкульозу серед СІН, РКС, ЧСЧ, ТГ, які мають низьку мотивацію до проходження обстеження самостійно

 

Географія діяльності : м. Миколаїв

Мета проекту:

Організація супроводу клієнтів з підвищеного ризику до діагностування ТБ після проходження скринінг опитування для своєчасного діагностування та лікування ТБ.

 

Напрям 26А.Супровід та підтримка доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (ДКП/PrEP)

  1. Мета компоненту:

Сприяння зниженню темпів поширення ВІЛ-інфекції серед дискордантних пар та пар з ризикованою поведінкою одного з партнерів (ЧСЧ, ЛВІН, СП) шляхом впровадження ДКП/PrEP (щоденний прийом TDF/FTC) як складової комбінованої програми профілактики та догляду в Україні.

Завдання — У рамках даного компоненту передбачається супровід клієнтів, які отримуються препарат TDF/FTC для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції, а саме:

  • Співпраця з ЛПУ та іншими НУО задля визначення потенційного кола клієнтів.
  • Консультування потенційних клієнтів та мотивування їх для участі в програмі ДКП/PrEP.
  • Відбір клієнтів згідно критеріїв включення у програму, а саме: ВІЛ-негативний статус, практика ризикованої поведінки, бажання брати участь у програмі, вік – 18 років та старше, підписання інформованої згоди.
  • Підтримка набраних у програму клієнтів щодо прихильності до прийому препарату, проведення консультування.
  • Видача інформаційних матеріалів щодо профілактики ВІЛ/ІПСШ, безпечної поведінки, ДКП/PrEP.