За фінансової та консультативній підтримки проекту RESPOND Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Термін реалізації: 01.12.2015 – 28.02.2017.

Мета проекту: Залучення партнерів СІН до профілактичних програм шляхом впровадження моделі «Здоров’я партнера СІН» у м. Миколаїв, Снігурівському, Баштанському, Новобузькому, Очаківському, Вознесенському, Первомайському, Жовтневому та Миколаївському районах Миколаївської області.

Завдання проекту 1: Виявити та залучити 814 партнерів СІН до тестування на ВІЛ — інфекцію.

Активність 1.1:  Навчання персоналу шляхом проходження тренінгу;

Активність 1.2:  Презентація діяльності програми клієнтам фонду усіма соціальними працівниками на усіх пунктах надання послуг з метою мотивування клієнтів до участі програми;

Активність 1.3:  Проведення 3 сесій трьома консультантами проекту з СІН клієнтами фонду та їх статевими партнерами з подальшим перенаправленням виявлених ВІЛ інфікованих до лікувального закладу або та консультуванням ВІЛ негативних клієнтів з метою зниження ризикованої поведінки.

Активність 1.4:  Сприяння постанові на облік усім партнерам, яким виявлено ВІЛ-інфекцію.

Активність 1.5:   Установча зустріч команди проекту з метою надання наснаги на виконання мети проекту, обговорення питань конфіденційності, етичних, звітності, тощо .

Активність 1.6:  Ведення фінансового менеджменту проекту – укладення договорів з персоналом та партнерами, проведення закупівель та ведення обліку ТМЦ, регулярне ведення звітності за проектом.

Завдання проекту 2: Допомогти статевим партнерам СІН, у яких виявлено ВІЛ-інфекцію стати на диспансерний нагляд та почати лікування в ЛПУ.

Активність 2.1:  Презентація діяльності за проектом в медичних закладах укладення угод в разі потреби для співпраці з ЛПУ в даному напряму роботи.

Активність 2.2:  Супровід виявлених ВІЛ інфікованих статевих партнерів клієнтів до лікувального закладу з метою встановлення діагнозу, постановки на диспансерний нагляд та своєчасного лікування.

Активність 2.3:  Моніторинг консультування соціальних працівників та виконання умов програми.

Image_2 IMG_20160922_100132 IMG_20160926_145717 IMG0205A

Очікувані результати проекту

Короткострокові результати проекту:

  • Навчені та отримані навички з консультування за моделлю «Здоров’я партнера СІН» робітниками фонду.
  • Проведено не менш 850 консультацій/ сесій №1 з СІН – клієнтами фонду.
  • Проведено сесії №2,3 з 814 статевими партнерами СІН.
  • Проведено тестування на ВІЛ інфекцію 814 статевими партнерами СІН.
  • Здійснено супровід до Центру СНІД або сайту АРТ для клієнтів-партнерів, які отримали позитивний результат для постановки на облік та отримання лікування
  • Презентація діяльності за проектом на координаційних радах, круглих столах, заходах Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) RESPOND, серед зацікавлених сторін з метою поширення методології  «Здоров’я партнера СІН».

Довгострокові результати проекту:

  • Подальше впровадження діяльності за моделлю «Здоров’я партнера СІН» шляхом інтеграції працівників проекту з основним проектом фонду зі ЗШ серед СІН.
  • Проведення додаткового навчання для соціальних працівників фонду бажаючих працювати за цією моделлю та зацікавлених працівників партнерських НУО.
  • Збільшення кількості людей, що знають про свій ВІЛ статус, своєчасно почато лікування у ВІЛ інфікованих партнерів СІН.